شیوه های پرداخت

1. پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی پلتفرم شهر اسپورت ( داشتن رمز دوم اینترنتی الزامی است)
2. از طریق تماس با مرکز امور مشتریان شهر اسپورت به شماره تماس های زیر:
09999917920- 09999917930