امنیت و حریم شخصی

امنیت و حریم شخصی ورزشکاران برای شهر اسپورت بسیار مهم و حائز اهمیت است. لذا سیاست ها و تصمیمات صورت گرفته در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران است.
شهر اسپورت متعهد می گردد ضمن حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران، بدون مجوز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات اعضا و کاربران را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد. در شهر اسپورت نظرات و پیشنهادات تنها با نام ورزشکار و بدون ذکر نام خانوادگی در پلتفرم ذکر می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حریم اعضا و کاربران در پلتفرم شهر اسپورت، با ما تماس حاصل فرمایید.